Baanverhuur Contract My Padel Club (1)

Contract baanverhuur


Wil jij gebruik maken van een baan op een vaste dag en een vast tijdstip?

Kies dan voor een vaste contractbaan met de volgende spelregels:

  • je bepaalt zelf je speeldag en begin- en eindtijd, afhankelijk van de beschikbaarheid
  • je bepaalt zelf je startdatum
  • het contract loopt minimaal 12 kalendermaanden en kan tussentijds niet worden onderbroken of worden beëindigd
  • de opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand
  • heeft geen opzegging plaatsgevonden, dan wordt de overeenkomst telkens met een maand verlengd
  • de tarieven zijn gelijk aan de losse huurtarieven; je bent geen toeslag verschuldigd voor de contractservice.
  • deze inschrijving/reservering is pas definitief na schriftelijke bevestiging van onze zijde

Padeltarieven
Ik wil een contract afsluiten voor

Ik schrijf in op naam vanThis site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.