Clubregelement

My padel club hanteert huis- & reserveringsregels om een bezoek aan en het sporten bij My padel club zo plezierig en veilig mogelijk te maken en te houden voor al haar leden en bezoekers. Wanneer je gebruik maakt van de faciliteiten van My padel club, ga je automatisch akkoord met onze huis- & reserveringsregels.

Bij My padel club wordt er gesport in lijn met het Protocol Verantwoord Sporten en de aanvullende richtlijnen verantwoord padellen. Alle spelers/ deelnemers worden verwacht zich hiernaar te gedragen.

 1. Deze regels hebben betrekking op de mogelijkheid om een baan te reserveren (via het internet).
 2. Spelers mogen 8 dagen vooruit reserveren. Boekingen hebben een minimum van 60 minuten en een maximum van 90 minuten.
 3. Inschrijving in het systeem houdt in dat de betreffende speler/deelnemer ermee akkoord gaat dat zijn/haar gegevens worden bewaard voor gebruik in de bedrijfsvoering van My padel club.
 4. My padel club zal deze gegevens nooit op enige wijze aan derden ter beschikking stellen. Feitelijk bewaarder van de gegevens is i-Reservations b.v., dat moet worden beschouwd als uitvoerder van My Padel Club, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 5. Gebruikers van Baanreserveren.nl worden spelers of deelnemers genoemd. Een reservering kan alleen worden gemaakt door een speler/deelnemer met een geldige inlogcode.
 6. Om in te loggen, dient men een geldig e-mailadres te hebben. Dit e-mailadres wordt op het moment van inschrijven gecontroleerd op geldigheid.
 7. Reserveringsrechten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

De mogelijkheid om via internet te boeken is géén recht maar een privilege dat onder omstandigheden kan worden ingetrokken, waaronder het niet nakomen van de financiële verplichtingen of misdragingen door de speler/deelnemer.

 1. Spelers kunnen ‘lid’ of ‘gast' zijn. Een gast krijgt losse baanhuur in rekening gebracht, die hij/zij kan voldoen via de online betaalopties. Spelers met een lidmaatschap dat niet het gebruik van de te reserveren voorziening omvat, worden op dat onderdeel beschouwd als gast.
 2. Een reserverende speler wordt geacht zijn medespeler op te geven. De speler kan daarbij gebruikmaken van een lijst van alle andere ingeschreven spelers, een lijstje van de mensen met wie hij of zij recent speelde, of door te kiezen voor de optie 'medespeler is geen lid'. In het laatste geval wordt de medespeler behandeld als gast en is de losse baanhuur van toepassing. De speler die de reservering maakt is verantwoordelijk voor het nakomen van het reglement met betrekking tot de betaling en eventuele annulering.
 3. Spelers worden behandeld op grond van hun status op het moment van spelen. Loopt een lidmaatschap af tussen het moment van reserveren en het moment van spelen dan wordt een reservering niet geweigerd, maar wordt de betreffende speler beschouwd als 'gast' en is de losse baanhuur van toepassing, Speelt een lid met een gast dan krijgen beide hun eigen kosten in rekening gebracht.
 4. Van elke reservering ontvangen speler/medespeler en deelnemer per e-mail een bevestiging. In deze bevestiging staan vermeld de gereserveerde faciliteit, dag en tijd en kosten.
 5. Reserveringen door leden of reserveringen van/met gasten kunnen online worden geannuleerd. Hierbij gelden de volgende regels:
 6. Reserveringen m.b.t. kunnen tot 12 uur op voorhand zonder consequenties worden geannuleerd.  Gemaakte kosten worden niet terugbetaald. De speler/deelnemer krijgt in dit geval een krediet toegeschreven voor de volgende reservering.
 7. Wordt een reservering minder dan 12 uur vooraf geannuleerd of is er sprake van een zgn. ‘no show’ dan zal dit resulteren in annuleringskosten. De annuleringskosten zijn gelijk aan de prijs voor de gereserveerde baan
 8. Het is verplicht de betreffende baan te betreden met correct schoeisel. De schoonmaakkosten zullen in rekening worden gebracht aan de gebruiker van de baan wanneer dit niet het geval is.
 9. Tijdens het gebruik van de faciliteiten bij My padel club dient men met voorzichtigheid om te gaan met de eigendommen van My padel club. My padel club behoudt zich het recht om eventuele schade aan eigendommen in rekening te brengen.
 10. Bij het handelen in strijd met bovenstaande regels kan de toegang tot de sportaccommodatie en het reserveringssysteem definitief worden ontzegd; dit uitsluitend ter beoordeling van My padel club.
 11. Alle sportactiviteiten en al het overig gebruik van de faciliteiten van My padel club geschiedt geheel voor eigen risico. Dat geldt evenzeer in geval de speler/deelnemer een gebrek of beschadiging aan de faciliteiten constateert en desalniettemin ervan gebruik gaat maken.
 12. Je wordt verondersteld je eventuele medische staat door te geven voordat je begint met welke training of activiteit dan ook bij My padel club. Aangezien My padel club niet over medische faciliteiten beschikt, raden we je ten zeerste aan een volledig doktersadvies en medische check in te winnen, voordat je aan welke sportactiviteit dan ook begint. My padel club kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor welk ongeval dan ook als gevolg van deze medische staat, of enig ander medisch/gezondheid voorval.
 13. Gedurende het bezoek bij My padel club en My HealthClub gelden ten alle tijden de regels zoals vermeld in het clubreglement. 
 14. Veel plezier gewenst